29

Lleida

ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS HORTICULTORS VIVERISTES DE LLEIDA

  • Principe de Viana, 9, 4art 3ª
  • 25004 LLEIDA (Lleida)
  • Tel.: 615 539 117
  • Responsable: Sr. Luis Ros Capdevila


Escotevall SCCL, Vivers

Contacte:

Sisco Palau
  • Lluis Massot,3
  • 25181 Soses
  • 619199902

Revenir