Serveis

Representació col·lectiva
La Federació d’agricultors Viveristes de Catalunya (FVC) ofereix al sector productor de plantes vives una destacada plataforma per a la defensa dels interessos del col·lectiu. La FVC forma part de les principals entitats del sector i exerceix com a interlocutor reconegut davant de les administracions. La FVC col·labora amb altres entitats (CHOC, FEPEX, ENA,...) per a promoure, fomentar i divulgar l’activitat viverística.


Promoció internacional

Les empreses associades a les entitats membres de la FVC poden participar de forma agrupada en les principals fires internacionals del sector (IPM a Essen, Salon du Végétal a Angers, Flormart a Pàdua i Iberflora a València), gaudint d’importants ajuts del MARM, ICEX i del DAR.

Les entitats membres de la FVC organitzen Missions Inverses de compradors estrangers amb el suport de l’ICEX potenciant la internacionalització del sector. La FVC publica anualment el Directori d’empreses associades que s’ha convertit en una eina indispensable per a la cerca de material vegetal i que es distribueix, principalment, en les fires del sector.

La FVC ha creat el portal: www.viveristes.cat per tal de fer més accessible el contingut del seu directori tot ampliant-lo amb altres informacions d’interès.


Fires

La FVC participa amb estand propi a les fires: SPV a Girona, Iberflora a València, Salon du Végétal a Angers (França) i Flormart a Padova (Itàlia).

L’espai de la FVC a les fires es converteix en el punt de trobada de tots aquells que cerquen informació dels productors viveristes catalans.


Campanyes de Promoció del Consum

La FVC participa activament en l’organització de les campanyes: “A Catalunya, fem créixer el verd” i “Posa Flors i Plantes a la teva vida”.


Informació i atenció a l’associat

Les empreses associades a les entitats membres de la FVC estan permanentment informades de les novetats del sector en els diversos àmbits de la seva activitat: normatives fitosanitàries, convocatòries d’ajuts, jornades d’interès, cursos, ...
Les empreses membres també disposen dels serveis tècnics de les entitats membres de la FVC per a poder realitzar les seves consultes.